United World Wide Operations

 

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2543 บริษัทของเรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านการตรวจประเมิน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา
ปัจจุบัน URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)  
การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(Second Party Audit) การฝึกอบรม(Training)

URS World Wide Operation URS THAILAND เป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย URS มีการก่อตั้งตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ 1994 ซึ่งเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน

WHY CHOOSE URS?

ภารกิจของเรา คือการส่งมอบบริการตรวจสอบระบบมาตรฐาน โดยทีมผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ให้บริการด้วยใจและมีความเป็นกันเองพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุด

เราเชื่อว่าคุณภาพของการบริการ คือการที่ลุกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการขอการรับรอง โดยมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และเราพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการบริการด้านการตรวจประเมินรับรองระบบให้กับองค์กรของท่าน

URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน

Contact Us

United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.

25/71 Moo 8 Rattanathibeth Road Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 Thailand
Tel: +66 2 969 7722-5 Fax: +66 2 969 7726-9
Email : salesupport@ursthailand.com, ursthailand@ursthailand.com
www.urscertification.com  www.ursthailand.com 

Call Center : 02-969-7722-5

URS Society